МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні

у контексті світових тенденцій і національної практики


Цей сайт присвячено інформуванню наукової спільноти щодо проведення

у Міжрегіональній Академії управління персоналом загально-академічних наукових заходів