МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні

у контексті світових тенденцій і національної практики


Головна » Файли » Мої файли

Тези доповідей після завершення конференції отримати тут
[ Викачати з сервера (1.87 Mb) ] 21.12.2017, 14:40

©     Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2019
ББК  63.3(4УКР)я43
  С76

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 30.10.19)

Редакційна колегія:
М. Н. Курко (голова), д-р юрид. наук, проф.;
Є. О. Романенко (заступник голови), д-р наук з держ. упр., проф.;
А. А. Ігнатченко (відповідальний редактор), канд. техн. наук;
І. П. Бідзюра, д-р політ. наук, проф.;
Н. І. Верхоглядова, д-р екон. наук, проф.;
В. М. Воронін, д-р іст. наук;
М. Ф. Головатий, д-р політ. наук, проф.;
А. М. Кислий, д-р юрид. наук., проф.;
Л. В. Янюк (виконавчий редактор)

Матеріали подано в авторській редакції.
Відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори.


Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: 2008 —
Вип. 9: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку демо-
кратичної державності в контексті світових модернізаційних процесів фор-
мування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний,
економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)”, присвя-
ченої пам’яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук’яненка,  
28 листопада 2019 р.; V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Про-
блеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах єв-
ропейської інтеграції”, 13 листопада 2019 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова)
[та ін.]. — 2019. — 414 с. : іл. — Бібліогр. у кінці ст.

У  пропонованому  збірнику  подано  тези  доповідей  учасників  науково-практичних  форумів  МАУП, що  відбувались  у  контексті  проблематики широкого кола аспектів процесу системної модернізації України.

Для науковців, громадсько-політичних діячів, студентів, а також усіх, хто цікавиться розвитком Української держави і світовим досвідом проведення модернізаційних процесів.

ББК 63.3(4УКР)я43 
С76

Категорія: Мої файли | Додав: MAUP
Переглядів: 154 | Завантажень: 19 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar